Danh bạ web

Viettel IDC.com.vn

Thuê đặt chỗ máy chủ và hosting

Tiếng Việt viettelidc.com.vn (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Hệ thống Data Center trực thuộc Tập đoàn Viettel. Thông tin - báo giá dịch vụ: cho thuê máy chủ, thuê chỗ đặt thiết bị, đăng ký tên miền, web hosting, email doanh nghiệp, mạng riêng ảo, tư vấn thiết kế trung tâm dữ liệu…