Danh bạ web

Vinaconex 2 JSC.vn

Công ty cổ phần xây dựng

Tiếng Việt vinaconex2jsc.vn

Trực thuộc Tổng Công ty Vinaconex. Tiền thân là Công ty Xây dựng Xuân Hòa. Các dự án, công trình đã và đang thi công. Các công ty thành viên, văn phòng đại diện.