Danh bạ web

Vina Food 2.com.vn

Sản xuất và chế biến lương thực

Tiếng Việt vinafood2.com.vn

Danh mục và thông tin chi tiết sản phẩm: gạo các loại, bột mì, thực phẩm chế biến, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ... Danh sách các đơn vị thành viên, văn bản pháp quy và tin tức chuyên ngành.