Danh bạ web

Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam

Tiếng Việt viwa.gov.vn

Thông tin luồng lạch, an toàn giao thông thủy, cơ sở hạ tầng và quy hoạch ngành, các văn bản pháp quy, tra cứu văn bản và hỏi đáp giao thông đường thủy.