Danh bạ web

Học viện Âm nhạc Quốc gia

Tiếng Việt www.vnam.edu.vn (Tiếng Anh)

Thành lập năm 1956, có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn âm nhạc. Giới thiệu Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, Dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Viện Âm nhạc. Thông tin chương trình đào tạo trực tuyến và tin tuyển sinh.