Danh bạ web

VNG.com.vn

Phát hành Game và thương mại điện tử

Tiếng Việt www.vng.com.vn (Tiếng Anh)

Nhà cung cấp hệ thống sản phẩm trực tuyến. Đơn vị chủ quản của Zing.vn và các dịch vụ thứ cấp: nội dung số - giải trí, cộng đồng, thanh toán online, thương mại điện tử.