Danh bạ web

VN Rubber Group.com

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tiếng Việt vnrubbergroup.com

Trang thông tin giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn. Chuyên đề khoa học kỹ thuật ngành công nghiệp cao su. Danh mục các sản phẩm tiêu biểu: cao su, gỗ cao su, giống và cây con.