Danh bạ web

VNSteel.vn

Tổng công ty Thép Việt Nam

Tiếng Việt www.vnsteel.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan về công ty; danh mục các sản phẩm thép, tôn kèm hình ảnh và thông số kỹ thuật; thông tin tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ sản xuất mà công ty áp dụng; danh sách hệ thống phân phối.