Danh bạ web

SourceForge.net

Cộng đồng mã nguồn mở (en)

Tiếng Anh sourceforge.net

Được vận hành bởi Slashdot Media. Cho phép các lập trình viên chia sẻ, lưu trữ và quản lý các source code cho các dự án phần mềm mã nguồn mở.