Danh bạ web

Vtraco.com.vn

Xúc tiến Thương mại Việt Nam

Tiếng Việt vtraco.com.vn

Hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, tư vấn, hỗ trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Giới thiệu danh mục sản phẩm giao dịch: gỗ, thủ công mỹ nghệ, may mặc, thủy sản và các ngành hàng khác. Thông tin về đơn hàng, hợp tác - dịch vụ. Bản tin xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và các hoạt động xúc tiến thương mại.