Danh bạ web

Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

Tiếng Việt www.vvfc.vn

Giới thiệu về công ty và các lĩnh vực hoạt động: thẩm định giá, tư vấn doanh nghiệp, phân tích tài chính, đào tạo và tổ chức đấu giá. Tin tức và sự kiện trong ngành, văn bản pháp luật và chương trình tuyển dụng.