Danh bạ web

Đẹp Fashion.com

Chương trình thời trang

Tiếng Việt depfashion.com

Được tổ chức bởi công ty Le Media JSC, Le Brostạp chí Đẹp. Giới thiệu các nhà tài trợ, Êkíp sản xuất và các nhà thiết kế thời trang tham gia chương trình. Chuyên mục đăng ký tham gia người mẫu, tin tức cuộc thi và các video Đẹp fashion show đã trình diễn.