Danh bạ web

Thư viện Hoa Sen.org

Tiếng Việt thuvienhoasen.org

Website Thư viện Hoa Sen là nơi lưu trữ, truyền bá các thể loại kinh, luật, luận Phật Giáo Bắc Truyền, Phật Giáo Nam Truyền, các tư liệu liên quan đến kinh nghiệm tu tập từ hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phật giáo Đại Thừa.