Danh bạ web

Kiến Việt.net

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Tiếng Việt kienviet.net

Giới thiệu Hội, các công trình kiến trúc, sản phẩm nội thất độc đáo trên thế giới. Thông tin các cuộc thi, giải thưởng trong và ngoài nước. Tin tuyển dụng, đào tạo có liên quan. Danh bạ hội viên.