Danh bạ web

IDP Việt Nam

Tư vấn du học

Tiếng Anh vietnam.idp.com (Tiếng Việt)

Tổng quan về IDP Việt Nam, hệ thống giáo dục Úc, Mỹ, Anh, các chương trình học bổng và các khóa học Anh ngữ. Hỗ trợ thủ tục xin visa, tư vấn việc làm thêm. Tin tức, sự kiện hội thảo du học IDP tại Hà Nội, TP.HCM.