Danh bạ web

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tiếng Việt hdgmvietnam.org

Do Văn phòng Ban Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam đảm trách, nhằm mục đích thông tin đến mọi thành phần của cộng đồng dân Chúa Việt Nam trong và ngoài nước, và qua đó giới thiệu sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam cho thế giới. Thư viện tài liệu thánh Kinh, giáo lý, thần học. Tin, hình ảnh hoạt động.