Danh bạ web

Danang Golf Club.com

Câu lạc bộ gôn (en)

Tiếng Anh www.dananggolfclub.com (Tiếng Trung)

Giới thiệu chung, thông tin các lỗ golf, sân tập và câu lạc bộ giải trí, nhà hàng, cà phê, cửa hàng dụng cụ golf. Tin hoạt động.