Danh bạ web

Imexpharm.com

Cung ứng dược phẩm

Tiếng Việt www.imexpharm.com

Giới thiệu tổng quan về công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm - thiết bị y tế. Thông tin chi tiết các loại thuốc, thực phẩm chức năng, nguyên liệu và bao bì đựng thuốc. Tin tức hoạt động, mạng lưới phân phối trong và ngoài nước, thông tin cổ đông và chương trình tuyển dụng.