Danh bạ web

CNET.com

Tin tức và đánh giá sản phẩm công nghệ (en)

Tiếng Anh www.cnet.com

Thông tin đa dạng về các sản phẩm công nghệ - đánh giá, bình luận. Hỗ trợ tải phần mềm miễn phí cho các hệ điều hành. Kênh video trực tuyến CNET TV.