Danh bạ web

Nike.com

Nhà sản xuất dụng cụ thể thao (en)

Tiếng Anh www.nike.com/us/en_us

Thương hiệu trang phục, thiết bị và dụng cụ thể thao thương mại công cộng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Danh mục sản phẩm theo bộ môn thi đấu. Hướng dẫn đặt hàng online và giao nhận.