Danh bạ web

Ivivu.com

Đặt phòng khách sạn trực tuyến

Tiếng Việt ivivu.com

Trang web đặt phòng khách sạn trực tuyến, giới thiệu ưu thế của iVivu. Danh bạ khách sạn tại Việt Nam - thế giới; giới thiệu tiện nghi, bảng giá khách sạn. Thông tin khuyến mãi, tư vấn du lịch. Kết nối trực tiếp với đối tác thanh toán, vận chuyển.