Danh bạ web

Sound Cloud.com

Mạng xã hội chia sẻ âm thanh (en)

Tiếng Anh www.soundcloud.com

Tiện ích ghi âm, nghe và chia sẻ các tác phẩm âm nhạc trực tuyến. Tính năng kết nối Facebook và Twitter. Hỗ trợ cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động.