Danh bạ web

Cartier.com

Thương hiệu đồng hồ và trang sức

Tiếng Việt cartier.com

Thương hiệu cao cấp đồng hồ - trang sức - phụ kiện thời trang của Pháp. Thông tin, hình ảnh sản phẩm. Danh sách hệ thống cửa hàng phân phối tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.