Danh bạ web

FPT Telecom

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Tiếng Việt www.fpt.vn

Trực thuộc tập đoàn FPT. Lĩnh vực hoạt động: cung cấp hạ tầng mạng viễn thông; sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet; dịch vụ giá trị gia tăng - game, báo điện tử; xuất nhập khẩu thiết bị… Hỗ trợ tra cước, thanh toán cước, hỗ trợ kỹ thuật.