Danh bạ web

Đạo Phật ngày nay.com

Tiếng Việt daophatngaynay.com (Tiếng Anh)

Chuyên trang về Phật giáo Việt Nam và thế giới. Các bài viết về Phật pháp, Kinh, Thiền, Niệm Phật. Tin tức phật giáo, hoạt động từ thiện, cuộc sống xã hội.