Danh bạ web

Pomina-Steel.com

Công ty Cổ phần Thép Pomina

Tiếng Việt www.pomina-steel.com (Tiếng Anh)

Sản xuất và phân phối sản phẩm thép cuộn, thép vằn, dây chuyền, công nghệ sản xuất. Các công ty thành viên. Danh sách đối tác, đại lý phân phối. Thông tin cho cổ đông, hoạt động xã hội.