Danh bạ web

E-Soft Tuổi Trẻ

Thông tin các cuộc thi trực tuyến

Tiếng Việt esoft.tuoitre.vn

Chuyên trang của báo Tuổi Trẻ nơi đăng tải các thông tin về các cuộc thi trực tuyến của báo: cuộc thi ảnh và viết về đất nước, con người Việt Nam; thi hát karaoke theo các chủ đề với chức năng xem và bình chọn trực tuyến.