Danh bạ web

Google Maps

Bản đồ trực tuyến (en)

Tiếng Anh www.maps.google.com

Công nghệ bản đồ vệ tinh trực tuyến miễn phí trên web do Google cung cấp. Hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ, tìm đường đi. Cho phép tùy chỉnh bản đồ, đánh dấu địa điểm. Hỗ trợ xem, chụp 3D hình ảnh các tòa nhà, xoay hình ảnh. Có phiên bản tiếng Việt.

Categories:

Bản đồ
Mỹ