Danh bạ web

Địa điểm.com

Bản đồ trực tuyến

Tiếng Việt www.diadiem.com (Tiếng Anh)

Bản đồ trực tuyến các tỉnh thành, phiên bản 2D, vệ tinh, 3D. Tìm địa điểm, đường đi ngắn nhất, địa chỉ công ty. Thông tin sự kiện và địa điểm diễn ra trong tuần. Mục Điểm vàng gồm danh sách các địa điểm được tra cứu nhiều nhất.