Danh bạ web

BIM Việt Nam.com

Kinh doanh đa ngành

Tiếng Việt bimvietnam.com

Lĩnh vực hoạt động: đầu tư bất động sản, dịch vụ vận tải hàng không, kinh doanh hệ thống plaza, nhà hàng nhượng quyền, nuôi trồng, chế biến thủy sản, sản xuất muối. Các đơn vị thành viên.