Danh bạ web

Google Picasa

Trình quản lý ảnh số (en)

Tiếng Việt www.picasa.google.com

Phần mềm xem, xử lý, chia sẻ, quản lý tập tin hình ảnh của Google. Tính năng nổi bật: tạo album ảnh, đổi tên theo nhóm, cải tiến màu, khử mắt đỏ, nhận diện khuôn mặt, đồng bộ dữ liệu với album trực tuyến, đánh dấu vị trí ảnh trên bản đồ.