Danh bạ web

Cười Bể Bụng.com

Tiếng Việt www.cuoibebung.com

Tập hợp các mẩu chuyện cười trên mạng. Xếp các mẩu chuyện cười theo mục: đồng dao, công việc, cảnh sát, con nít, giao thông, giới tính, IQ thấp, khám bệnh, ... Chức năng Gửi chuyện cười.