Danh bạ web

B2BS Flower.com

Cửa hàng hoa & đặc sản Đà Lạt

Tiếng Việt b2bsflower.com

Phân phối hoa tươi trang trí, hoa cắt cành, hoa chậu, đặc sản bông atisô tươi, khoai lang dẻo Đà Lạt. Dịch vụ điện hoa trong nước, quốc tế. Hướng dẫn bảo quản, nghệ thuật cắm hoa.