Danh bạ web

Xe Đạp.org

Diễn đàn thảo luận về xe đạp

Tiếng Việt xedap.org

Diễn đàn về môn xe đạp tại Việt Nam và trên thế giới. Giới thiệu các loại đua xe. Tin tức các giải đua. Kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng và kỹ năng luyện tập. Kỹ thuật sửa chữa và bảo trì xe đạp. Thông tin dụng cụ, thiết bị, trang phục trong đua xe đạp.

Categories:

Xe đạp
Forum
Việt Nam