Danh bạ web

Nhất dáng nhì da.com

Trung tâm thể dục thẩm mỹ

Tiếng Việt www.nhatdangnhida.com

Trang thông tin về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hiện có tại chuỗi CLB Nhất dáng nhì da: waxing, hút mỡ bụng... Giới thiệu lịch tập các lớp Yoga, thể dụ thẩm mỹ, múa bụng... tại các chi nhánh. Thông tin các chương trình khuyến mãi và các thông báo có liên quan.