Danh bạ web

Bệnh viện Bạch Mai

Tiếng Việt www.bachmai.gov.vn

Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, thuộc cơ quan Bộ. Giới thiệu lịch sử phát triển, các chuyên khoa, viện, trung tâm và trường trực thuộc. Thông tin hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo và chỉ đạo tuyến, lịch sinh hoạt khoa học của viện. Tin trong ngành.