Danh bạ web

Thuê-xe.com

Dịch vụ cho thuê xe du lịch

Tiếng Việt thue-xe.com

Cho thuê theo ngày và dài hạn các loại xe ô tô từ 4 – 45 chỗ, thuê xe theo tuyến du lịch, theo số km sử dụng. Dịch vụ xe tang lễ, dạy lái xe bằng B2. Bảng giá cho thuê xe. Các bài viết về bộ luật giao thông, xử lý tình huống, hư hỏng thường gặp.