Danh bạ web

Adobe Systems.com

Tập đoàn phần mềm (en)

Tiếng Anh www.adobe.com

Nhà cung cấp các giải pháp đa phương tiện và marketing kỹ thuật số. Sản phẩm: bộ thiết kế sáng tạo đa phương tiện Creative Suite, công cụ định dạng văn bản Acrobat X Pro... Giải pháp quảng cáo, truyền thông, phân tích, quản lý nội dung web.

Categories:

Phần mềm
Công ty
Mỹ