Danh bạ web

Du lịch Việt Nam

Tiếng Việt www.dulichvn.org.vn

Trang của Tổng cục Du lịch, đưa tin các sự kiện hoạt động của du lịch Việt Nam. Tình hình đầu tư du lịch ở các địa phương. Danh bạ công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn tại mỗi điểm đến. Giới thiệu cảnh đẹp trên thế giới.