Danh bạ web

IMDb.com

Cơ sở dữ liệu điện ảnh trực tuyến (en)

Tiếng Anh www.imdb.com

Thuộc quyền sở hữu của Amazon.com. Kênh tổng hợp dữ liệu về điện ảnh thế giới. Cung cấp thông tin phim, diễn viên, đạo diễn... Danh sách phim được bình chọn, phim sắp ra rạp...