Danh bạ web

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tiếng Việt baotanghochiminh.vn

Bảo tàng trưng bày tài liệu, hiện vật, phim ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu chung về hệ thống bảo tàng, phòng bảo tàng, tài liệu - hiện vật. Tổng hợp ấn phẩm - bài viết nghiên cứu về Bác. Tin tức - kiện các chương trình triển lãm, trưng bày. Thông tin về các công trình tưởng niệm trong nước và quốc tế.