Danh bạ web

Thư viện pháp luật.vn

Tiếng Việt www.thuvienphapluat.vn

Thư viện văn bản pháp luật, công văn, qui định, thủ tục hành chính. Tiện ích tra cứu văn bản, thuật ngữ pháp lý, biểu thuế WTO, bảng giá đất. Các gói dịch vụ thành viên free, basic, Lawsoft Pro.