Danh bạ web

Đại học Cần Thơ

Tiếng Việt www.ctu.edu.vn (Tiếng Anh)

Giới thiệu trường, khoa viện, trung tâm, phòng ban, các chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học- hợp tác quốc tế. Truy cập hệ thống e-learning, đọc hoặc tải xuất bản phẩm, tạp chí khoa họchệ thống quản lý đào tạo trực tuyến. Thông báo tuyển sinh, đào tạo. Tin, hình ảnh hoạt động.