Danh bạ web

Vespa LX.com

Trang thông tin các dòng xe Piaggio

Tiếng Việt www.vespalx.com

Tổng hợp tin tức thị trường xe máy trong nước và các bài viết tư vấn mua xe, kinh nghiệm sử dụng - bảo dưỡng xe, góc vespa cổ.