Danh bạ web

Cục công nghệ thông tin Bộ Y tế

Tiếng Việt cimsi.org.vn

Trang điện tử của Viện công nghệ thông tin - Thư viện Y học Trung ương. Tổng hợp tin tức, bài viết và tài liệu chuyên ngành Y. Tra cứu thông tin chuyên ngành. Chuyên trang về các bệnh thường gặp.