Danh bạ web

Nuskin.com

Mỹ phẩm & thực phẩm chức năng

Tiếng Việt www.nuskin.com/vi_VN/home.html (Tiếng Anh)

Công ty hoạt động với hình thức kinh doanh, bán hàng đa cấp; chuyên cung cấp các dòng sản phẩm dưỡng da, trang điểm và thực phẩm chức năng. Thông tin công dụng - cách dùng sản phẩm và cách thức tham gia, làm đại lý.