Danh bạ web

Đại học Y Hà Nội

Tiếng Việt www.hmu.edu.vn (Tiếng Anh)

Thành lập năm 1902, do Yersin (người Pháp) sáng lập và là Hiệu trưởng đầu tiên, đào tạo các chuyên ngành Y học. Thông tin tuyển sinh, hoạt động khảo thí, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Mẫu biểu báo cáo, lịch hoạt động. Diễn đàn HMU.