Danh bạ web

Clip.vn

Mạng chia sẻ video trực tuyến

Tiếng Việt www.clip.vn

Mạng chia sẻ video trực tuyến nhiều thể loại thuộc Vega Corporation: tin tức, phim, thể thao, hài hước, nghệ thuật, ẩm thực, du lịch... Chức năng chia sẻ trực tiếp từ thiết bị di động.