Danh bạ web

Tu viện Quảng Đức

Tiếng Việt www.quangduc.com (Tiếng Anh)

Thư viện điện tử song ngữ Việt-Anh với các tài liệu thuộc cái chủ đề: Phật pháp, Phật giáo. Tin tức, lịch sinh hoạt, hình ảnh hoạt động.