Danh bạ web

Twitter.com

Mạng tiểu blog (en)

Tiếng Anh www.twitter.com

Mạng xã hội cho phép người sử dụng đọc và cập nhật các mẩu tin nhỏ (gọi là tweet), theo dõi thông tin bạn bè, chia sẻ và kết hợp thông tin, quảng cáo. Những đoạn tweet được giới hạn tối đa 140 ký tự - tương thích với tin SMS.